هرزه

واژه برای اشاره کردن به یک شخص
(تغییرمسیر از زن بدکاره)

هرزه یا جنده (به انگلیسی: Slut یا whore) واژه‌ای است که به فردی که از نظر اخلاق جنسی، بی‌بندوبار است، گفته می‌شود. این لغت هم‌معنی کلماتی همچون روسپی، فاحشه، بدکاره، پتیاره یا لکاته است. هرکدام از این واژه‌ها می‌تواند حاوی معانی مستقیم و یا غیرمستقیم دیگری نیز باشند.

راه‌پیمایی هرزه‌ها

جنده، گاه ممکن است با قبول کردن شرایط بی‌بندوباری و گاه به‌دلیل عدم وجود احتیاجات به در اختیار قرار دادن اندام جنسی خود به دیگران در ازای پول اقدام کند.

جستارهای وابسته

منابع