زوال خاندان آشر (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

زوال خاندان آشر داستانی است از ادگار آلن پو و ممکن است به یکی از اقتباس‌های زیر نیز اشاره داشته باشد: