زیستگاه یک محیط طبیعی است که یک گونهٔ مشخص حیوان، گیاه یا هر جاندار دیگری در آن زندگی می‌کند.

آخرین زیستگاه‌های باقی‌مانده فیل آفریقایی

منابعویرایش

http://en.wikipedia.org/wiki/Habitat