زیست‌شیمی‌دان

زیست‌شیمی‌دانان (به انگلیسی: Biochemists)، دانشمندانی هستند که در زیست‌شیمی (بیوشیمی) آموزش دیده‌اند. بیشتر زیست‌شیمی‌شناسان به مطالعهٔ فرایندهای شیمیایی و تغییرات شیمیایی موجود در موجودات زنده می‌پردازند، دیگر زیست‌شیمی‌دانان، به بررسی دنا(دی‌ان‌ای)، پروتئین وساختارهای سلولی آن‌ها توجه دارند. واژهٔ زیست‌شیمی‌دان یک تکواژ چندوجهی از زیست‌شناس شیمی‌دان است. یک زیست‌شیمی‌دان همچنین چگونگی شکل‌گیری واکنش‌های شیمیاییِ به خصوصی را در یاخته‌ها و بافت‌ها و اثرهای فراورده‌ها و افزودنی‌های غذایی موجود در مواد غذایی و داروها بر آن‌ها را مشاهده و ثبت می‌کند. عملکرد اصلی یک زیست‌شیمی‌دان بر بهبود کیفیت زندگی تأکید دارد.[۱] تحقیقات پژوهش‌گران زیست‌شیمی‌دان متمرکز بر برنامه‌ریزی و انجام آزمایش‌های تحقیقاتی؛ و عمدتاً برای توسعهٔ محصولات جدید، به روز کردن محصولات موجود و تجزیه و تحلیل آن‌هاست. همچنین یکی از مسئولیت‌های یک زیست‌شیمی‌دان ارائهٔ نتایج تحقیقات خود و جلب کمک‌هزینه برای تأمین منابع مالی تحقیقات آینده است.[۲]

زیست‌شیمی‌دان مشغول کار در آزمایشگاه زیست‌شیمی

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. "Biochemist: Profile and Recommended Education for a Career in Biochemistry". Education Portal. Retrieved 20 February 2013.
  2. "Biochemist". Science Buddies. Retrieved 20 February 2013.

پیوند به بیرونویرایش