زیستگاه

(تغییرمسیر از زیست‌گاه)

زیستگاه یک محیط طبیعی است که یک گونهٔ مشخص حیوان، گیاه یا هر جاندار دیگری در آن زندگی می‌کند.

آخرین زیستگاه‌های باقی‌مانده فیل آفریقایی

زیستگاه انسانویرایش

زیستگاه انسان مکانی است که یک انسان وجود دارد و دارای تعامل است. برای نمونه، یک خانه یک زیستگاه انسان است که انسان در آن می‌خورد و می‌خوابد.

منابعویرایش

http://en.wikipedia.org/wiki/Habitat