زیستگاه

(تغییرمسیر از زیست گاه)

زیستگاه یک محیط طبیعی است که یک گونهٔ مشخص حیوان، گیاه یا هر جاندار دیگری در آن زندگی می‌کند.

آخرین زیستگاه‌های باقی‌مانده فیل آفریقایی

منابعویرایش

http://en.wikipedia.org/wiki/Habitat