ز (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

ز در دو مورد به کار می رود:

  • ز یکی از حروف الفبای فارسی.
  • ز یکی از حروف الفبای سیریلیک.