نظریه رانه

(تغییرمسیر از سائق)

رانه یا سائق (به انگلیسی: drive) به شرایطی داخلی گفته می‌شود که رفتار را فعال می‌کند و به آن جهت می‌دهد. گاهی از انگیزه به جای آن استفاده می‌شود.

روانشناسی تکاملیویرایش

در رواشناسی فرگشتی، از رانه‌های فرگشتی سخن گفته می‌شود که می‌توان آن‌ها را به نوعی با غریزه یا فطرت فرگشتی یکی دانست.

جستارهای وابستهویرایش