ساختار (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

ساختار به الگو یا سازماندهی اجزای مرتبط در یک شیء مادی یا یک سیستم گفته می‌شود.

ساختار همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

جستارهای وابستهویرایش