سارکوپلاسم (نام علمی: Sarcoplasm) به سیتوپلاسم سلولهای عضلانی گفته می‌شود. معمولاً سارکوپلاسم مملو از گلیکوژن، میوگلوبین و اکسیژن است. سطح کلسیم سارکوپلاسم در انقباض فیبرهای عضلانی بسیار مهم است.تارچه یا میوفیبریل‌ها در سارکوپلاسم وجود دارند.

سارکوپلاسم
Muscle system
جزئیات
شناسه‌ها
لاتینsarcoplasma
THH2.00.05.0.00004

جستارهای وابسته ویرایش

سیتوپلاسم

منابع ویرایش