ساری‌قمش (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

ساری‌قمش ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: