سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت یکی از سازمان‌های زیر مجموعه شهرداری رشت است که در سال ۱۳۰۵ تأسیس شده‌است. اکنون ۱۲ ایستگاه آتش‌نشانی در شهر رشت وجود دارد که با توجه به جمعیت شهر رشت باید به ۱۵ ایستگاه افزایش یابد.[۱]

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت
Rasht fire org.jpg
اطلاعات کلی سازمان
بنیادگذاری ۱۳۰۵
ستاد رشت
سازمان بالادست شهرداری رشت
وبگاه
www.125rasht.ir

تاریخچهویرایش

اداره بلدیهٔ رشت تا سال ۱۳۰۵ خورشیدی فاقد ادارهی آتش‌نشانی (اطفائیه) بوده‌است. طرح ایجاد ادارهای برای اطفای حریق در ابتدای سال ۱۳۰۵ از طرف بلدیه ارائه و در ماههای بعد عملی شد. قبل از آن بلدیه اقدامی مشترک با ادارهی نظمیه برای اطفای حریق داشته، چنانچه در خبری با عنوان «جلوگیری از احتراق» می‌خوانیم: «نظر به احتراقی که اتفاق می‌افتاد، اداره بلدیه شبانه بیست نفر از سپورها را تعیین نموده که شب‌ها را در بلدیه کشیک بدهند و یک اتومیبل هم به اداره نظمیه تخصیص داده است که در موقع حریق پلیس‌های نظمیه با آلات اطفائیه برای اطفای حریق به کمک سپورها مبادرت ورزند» (روزنامه پرورش، سال ۲، شماره ۱۰۶، پنج شنبه ۱-۲-۱۳۰۵) در مهرماه ۱۳۰۵، «دائره تنظیف» بلدیه که وظیفهٔ جمع‌آوری زباله و روشنایی معابر و رفت وروب خیابان و کوچه را بر عهده داشت، از ادارهٔ بلدیه تقاضای دو دستگاه «ناسوس» (تلمبهٔ دستی) برای اطفای حریق کرده بود. سرانجام در بلدیه رشت، دایره کوچکی با عنوان: «شعبه اطفائیه» دایر شد و اولین رئیس آن به نام «میرزا اسماعیل خان سمیعی» در آذر ۱۳۰۵ خورشیدی تعیین شد. (پرورش، سال۳، شماره ۲۰۷، چهارشنبه ۱۶-۹-۱۳۰۵) در خرداد ۱۳۰۵ در پیشنهادی که در دائرهی مباشرت بلدیه که به ریاست مرحوم وقاری بوده به ادارهی بلدیه مبنی بر استفاده از زمین واقع در استاد سرا داده، اولین پایگاه ادارهی آتش‌نشانی در آن محل دائر گردید. گفتنی است که آن محل قبلاً اصطبل اسب‌های ادارهی بلدیه بوده‌است. طبق یک گزارش مالی، بودجهی ماهانهی ادارهی اطفائیه در سال ۱۳۰۵ مبلغ ۴۶۳ تومان بوده‌است.(پرورش، شماره ۱۸۱، جمعه ۱۵-۷-۱۳۰۵) بنا به نوشتهی روزنامهی پرورش بلدیه در اوایل سال ۱۳۰۶ خورشیدی اولین ماشین را برای دایرهٔ آتش‌نشانی خریداری نمود.(پرورش، سال ۴، شماره ۲۸۵، جمعه ۲۰-۴-۱۳۰۶)[۲]

منابعویرایش

  1. «خیران؛ ایستگاه آتش‌نشانی وقف کنند».
  2. «طرح ایجادسازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی رشت».