سازمان اسلامی افغانستان جوان

سازمان اسلامی افغانستان جوان یک حزب سیاسی در افغانستان به رهبری سید جواد حسینی است. ای حزب عضو کمیسیون مشورتی احزاب ملی و دموکراتیک و جبهه تفاهم ملی افغانستان بود. [۱]

سازمان اسلامی افغانستان جوان

سازمان اسلامی افغانستان جوان
رهبرسید جواد حسینی
دیناسلام
وابستگی ملیافغانستان

منابعویرایش

  1. Ruttig, Thomas. "Islamists, Leftists – and a Void in the Center. Afghanistan's Political Parties and where they come from (1902-2006)" (PDF). Afghanistan Office. Konrad Adenauer Stiftung. Archived from the original (PDF) on 24 May 2013. Retrieved 22 September 2013.