سازمان بین‌دولتی

سازمان بین‌دولتی، (به انگلیسی: Intergovernmental Organization, IGO) سازمانی است که بیشتر از کشورهای مستقل (که به‌عنوان کشورهای عضو نامیده می‌شوند)، یا دیگر سازمان‌های بین دولتی تشکیل شده‌است. سازمان‌های میان‌دولتی اغلب سازمان‌های بین‌المللی خوانده می‌شوند هرچند که این نام ممکن است سازمان‌های ناسودبر بین‌المللی را نیز شامل شود مانند سازمان‌های ناسودبر بین‌المللی یا شرکت چندملیتی.

قوانین «سازمان‌های بین دولتی» یکی از جنبه‌های مهم حقوق بین‌الملل عمومی است. سازمان‌های بین‌المللی بر اساس معاهده‌ای که منشور آن گروه نامیده می‌شود تأسیس می‌شوند. معاهده‌ها زمانی شکل می‌گیرند که نمایندگان قانونی بسیاری از مشترکان (دولت‌ها) از طریق یک فرایند جاری آن را به تصویب برسانند؛ و این، از سازمان‌های دولتی بین‌المللی یک شخصیت حقوقی بین‌المللی می‌سازد.

سازمان‌های بین دولتی به معنای قانونی را باید از گروه‌بندی‌های ساده یا ائتلاف چند ایالت یا کشور جدا دانست، مانند جی۸ یا گروه چهار خاورمیانه. این گروه‌ها یا انجمن‌ها توسط یک سند بین‌المللی تشکیل و بنا نشده‌اند و تنها گروه‌های هدف‌مندی هستند.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

www.un.org/en/charter-united-nations/index.html Chapter I بازیابی ۴ آوریل ۲۰۱۶