سازمان خصوصی‌سازی ایران

(تغییرمسیر از سازمان خصوصی‌سازی)

سازمان خصوصی‌سازی ایران، شرکت سهامی دولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است. رئیس‌کل این سازمان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیر هیأت واگذاری و عضو شورای عالی سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، می‌باشد.

سازمان خصوصی‌سازی
بنیان‌گذاری۲۹ فروردین ۱۳۸۰
گونهسهامی دولتی
افراد کلیدی
علی اشرف عبدالله‌پوری حسینی

تاریخچهویرایش

سازمان خصوصی‌سازی در تاریخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۹ به استناد ماده (۱۵) قانون برنامه سوم توسعه و به موجب مصوبه شماره ۷۸۵۸/ت/۲۳۷۰۸ ه مورخ ۱۳۸۰/۰۲/۲۶، با تغییر اساسنامه سازمان «مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی» تشکیل گردید. با تغییر و تکمیل مسئولیت‌ها و وظایف این سازمان، اساسنامه آن، تا کنون دو بار در تاریخ‌های۱۳۸۸/۱۲/۲۶ و ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ توسط هیات وزیران اصلاح گردیده است.

سازمان خصوصی‌سازی شرکت سهامی دولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است. رئیس‌کل این سازمان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیر هیأت واگذاری و عضو شورای عالی سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، می‌باشد.

با ابلاغ سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای یاد شده در تیر ماه سال ۱۳۸۷، وظایف و اختیارات این سازمان دچار تغییر و تحول اساسی گردید. اعمال نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارائی در امر واگذاریها، عرضه هرگونه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و حقوق مالکانه متعلق به دولت و شرکتهای دولتی، اجرای طرح توزیع سهام عدالت به منظور افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند با حفظ و تکریم شخصیت انسانی آنان و متکی به خود نمودن خانوارهای نیازمند، انجام وظایف دبیرخانه‌ای هیأت واگذاری و سایر وظایف مرتبط با امر واگذاری سهام از اهم وظایفی می‌باشد که بر عهده این سازمان گذاشته شده‌است.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و با عنایت به ضرورت خاتمه واگذاری‌ها تا پایان سال ۱۳۹۳، تغییرات اساسنامه این سازمان به منظور انجام وظایف و مسئولیت‌های جدید، مجدداً در دستور کار قرار گرفته‌است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش