سازمان صنایع دستی

سازمان صنایع دستی ایران در سال ۱۹۶۳ م. توسط فرنگیس یگانگی پایه گذاری شد .

در آن سال نمایشگاه بزرگی از تولیدات صنایع دستی ایران شامل خورجین، کیسه حمام، پوستین رودوزی شده، سفال، شیشه و باتیک تبریز و بلوچ و سایر سوزن دوزی‌ها در موزه قلعه واکایاما در ژاپن شهرت چشمگیری برای ایران به دست آورد و جو مساعدی برای تأسیس سازمان صنایع دستی توسط فرنگیس یگانگی به وجود آمد.


منبعویرایش

- خاطرات مهرانگیز دولتشاهی[۱]، مجموعه تاریخ به روایت تاریخ سازان، شاهرخ مسکوب، غلامرضا کردگاری، تهران، صفحه سفید[۲]