سازمان ۵۰۱ (سی)(۳)

سازمان ۵۰۱(سی)(۳) (انگلیسی: 501(c)(3)، اشاره به مادهٔ قانونی مربوط) نوعی سازمان ناسودبر معاف از مالیات در ایالات متحده آمریکا است. سازمان‌های ۵۰۱ (سی) یکی از ۲۹ نوع سازمان ۵۰۱ (سی) هستند و بر اساس مادهٔ ۵۰۱ (سی)(۳) در قانون درآمد داخلی آمریکا (که همان بند ۲۶ از کد ایالات متحده آمریکا است) تشکیل می‌شوند. این سازمان‌ها همگی از نوع سازمان‌های خیریه هستند.

انواعویرایش

در مادهٔ ۵۰۱ (سی)(۳) قانون درآمد داخلی آمریکا، دو نوع سازمان خیریه تعریف شده‌است:[۱]

  • سازمان‌های خیریهٔ دولتی: این سازمان‌ها بیشتر بودجه‌شان را یا به طور مستقیم و یا به طور غیرمستقیم از کمک‌های مردمی و/یا از دولت دریافت می‌کنند.
  • بنیادهای خصوصی: این بنیادها بیشتر درآمدشان را از سرمایه‌گذاران خصوصی و موقوفه های مالی تأمین می‌کنند.

منابعویرایش

  1. IRS, "Life Cycle of a Public Charity/Private Foundation", IRS.gov, Retrieved March 9, 2009.