سازنده ساز کسی است که ساز موسیقی می‌سازد. به سازندگان سازهای زهی، لوتیِر (به انگلیسی: luthier) نیز گفته می‌شود.

تصویری از یک کارگاه ساخت ساز‌های زهی.

ارتباط با نوازندگی ویرایش

اگر چه منطقی است که کسی که ساز می‌سازد خود نیز نوازنده‌ای خبره باشد، بسیاری از سازندگان ساز خود نوازندگان شهیری نیستند، نظیر یحیی تارساز.

برخی از نوازندگان یا خوانندگان معروف، ساز هم ساخته‌اند، مثلاً محمدرضا شجریان.

منابع ویرایش