سازوکار هیگز

سازوکار هیگز در فیزیک ذرات یک مکانیزم ضروری برای توضیح مکانیزم ایجادِ جرم است. این تقریباً مهمترین ویژگی تمام ذرات بنیادی است.[۱]

پانویسویرایش

  1. An exception is the "فوتون", the quantum of "light radiation", which is massless.

خوانش بیشترویرایش

  • Schumm, Bruce A. (۲۰۰۴) Deep Down Things. Johns Hopkins Univ. Press. Chpt. ۹.

پیوند به بیرونویرایش