ساز و سخن نام برنامه‌ای رادیویی است که طی سالهای ۱۳۳۷ تا ۱۳۳۸ از شبکهٔ رادیویی تهران پخش می‌شده است. نویسندهٔ این برنامه روح‌الله خالقی بوده است. محتوای این برنامهٔ توضیح و معرفی گوشه‌ها و مایه‌های موسیقی ایرانی بود. پس از این معرفی، نوازنده‌ای با تار قطعاتی می‌نواخت.

همچنین، متن این برنامه در شماره‌های ۸ تا ۱۸ مجلهٔ موسیقی رادیو به چاپ رسیده است.

منابع ویرایش

  • حدادی، نصرت‌الله. مدخل «ساز و سخن» در فرهنگنامهٔ موسیقی ایران، صص ۱۸۲ تا ۱۸۴، تهران: توتیا، ۱۳۷۶، ISBN 964-90373-4-9

نام نوازنده تار برنامه نصرالله زرین پنجه این برنامه بسیار زیبا بود.