ساسان (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

ساسان پدر بابک و پدربزرگ اردشیر بابکان بود. این نام ممکن است به یکی از موارد زیر نیز اشاره داشته باشد:

افراد ویرایش

سایر ویرایش