سالار

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

سالار ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

سالار:بزرگ،برتر از همه،سرور،بالاترین