سال‌های سلوکیان

سال‌های سلوکیان که به آن سال‌های یونانیان هم گفته می‌شود (Anno Graecorum) و گاهی با نماد AG نمایش داده می‌شود یک سامانهٔ نامگذاری سال است که در دوران پادشاهی سلوکیان و دیگر پادشاهان عصر هلنیستی از آن استفاده می‌شود. نام‌های دیگر آن عبارتند از سال‌های اسکندر و چیرگی سلوکیان. آغاز این دوران به سال چیرگی دوبارهٔ سلوکوس یکم بر بابل در ۳۱۲ پیش از میلاد پس از تبعیدش به پادشاهی بطلمیوس بازمی‌گردد؛ ,[۱] همان سالی که پادشاهی سلوکیان آغاز شد. بر پایهٔ داده‌های یهودیان، نگه داشتن شمارهٔ سال‌های سلوکیان از ششمین سال پادشاهی اسکندر مقدونی یا احتمالاً پسر کوچک اسکندر (اسکندر چهارم) آغاز شده‌است.[۲] از سال‌های سلوکیان در یکی از لوح‌های رسی به جای مانده از بابلیان (به نام دیادوچی) یاد شده‌است.[۳]

منابعویرایش

  1. Denis C. Feeney, Caesar's Calendar, University of California Press, Berkeley 2007, p. 139.
  2. Babylonian Talmud (Avodah Zarah 10a), Rabbeinu Hananel's Commentary; RASHI's commentary on Babylonian Talmud (Avodah Zarah 9a); Sefer Hakabbalah of Rabbi Avraham ben David (Ravad); Midrash David on Mishnah Tractate Avot (Ethics of the Fathers, 1:6)
  3. Babylonian Diadochi Chronicle (BCHP) 3 بایگانی‌شده در ۲۴ مارس ۲۰۱۲ توسط Wayback Machine; obverse, line 4.