سامرا (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از سامارا)

سامرا می‌تواند به یکی از موردهای زیر اشاره داشته باشد