سامانه مدیریت منابع انسانی

برنامه های HRIS اولیه اصولا به سیستمهای پردازش تراکنش مربوط می شدند در سالهای اخیر با حرکت سیستمها به سمت شبکه های داخلی ، اینترنت برنامه های HR

سامانه مدیریت منابع انسانی (انگلیسی: Human resource management system) یا HRMS یا سامانه اطلاعات منابع انسانی، سامانه و فرایندی است که وجه مشترک میان مدیریت منابع انسانی و فناوری اطلاعات می‌باشد.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش