سامانه کنترل حلقه‌باز

سامانه کنترل حلقه‌باز یا کنترل‌گر حلقه‌باز (به انگلیسی: Open-loop controller) که سیستم بدون پس‌خورد نیز نامیده می‌شود، سیستم کنترلی است که در آن خروجی بر عمل کنترل تأثیری ندارد. در سیستم کنترل حلقه‌باز خروجی با ورودی مقایسه نمی‌شود؛ بنابراین خروجی نه اندازه‌گیری می‌شود و نه پسخورانده.

سامانه کنترل حلقه‌باز

در سیستم‌های کنترل حلقه‌باز خروجی با ورودی مبنا مقایسه نمی‌شود؛ بنابراین برای هر ورودی مبنا شرط عمل خاصی وجود دارد. از این رو دقت سیستم به کالیبراسیون آن بستگی دارد. سیستم‌های کنترل حلقه‌باز باید به دقت کالیبره شوند و در صورتی مفیدند که این کالیبراسیون را حفظ کنند. چنانچه اغتشاشاتی به وجود آید، سیستم حلقه‌باز وظیفه مطلوب را انجام نخواهد داد. سیستم حلقه‌باز فقط در صورتی می‌تواند به کار آید که رابطه میان ورودی و خروجی معلوم و هیچگونه اغتشاش درونی یا برونی وجود نداشته باشد. چنین سیستم‌هایی از نوع کنترل پسخوردی نیستند.

اجزای سیستم

ویرایش

اجزای سیستم کنترل حلقه‌باز را معمولاً می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:کنترل‌کننده و فرایند کنترل‌شونده. سیگنال ورودی یا فرمان به کنترل‌کننده اعمال می‌شود. خروجی کنترل‌کننده سیگنال کارانداز است که فرایند کنترل‌شونده را کنترل می‌کند. به این ترتیب متغیر کنترل‌شونده بر اساس استاندارد از پیش تعیین شده‌ای عمل خواهد کرد. http://www.dynomotion.com/Help/BodeScreen/OpenClosedLoop.PNG

نمونه‌ها

ویرایش
  • ماشین لباس‌شویی: خیساندن، شستن و آبکشی در ماشین لباس‌شویی بر اساس یک مبنای زمانی انجام می‌شوند. و ماشین لباس‌شویی سیگنال خروجی یعنی پاکیزگی لباس‌ها را اندازه‌گیری نمی‌کند. دلیل دیگر این است که در این ماشین‌ها معمولاً مدت شستشو کاملاً به نظر و برآورد شخص استفاده‌کننده بستگی دارد.
  • کنترل ترافیک از طریق چراغ‌های راهنما به کمک سیگنال‌هایی است که بر مبنای زمان عمل می‌کنند.

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
  • کتاب کنترل، تألیف کاتسو هیکو اگاتا، ترجمه علی کافی. چاپ مرکز نشر دانشگاهی
  • کتاب سیستم‌های کنترل، تألیف بنجامین کو، ترجمه علی کافی. چاپ مؤسسه انتشارات علمی‌دانشگاه صنعتی شریف

پیوند به بیرون

ویرایش