سامانی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

سامانی می‌تواند به سامانیان دودمان تاریخی حاکم بر بخش‌هایی از آسیای میانه و قسمت‌هایی از ایران کنونی اشاره داشته باشد.


سامانی همچنین می‌تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد: