سامسون و دلیله

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

شمشون و دلیله، از عاشقانه های معروف جهان، به زبان عبری و از تورات ممکن است به یکی از این‌ها اشاره داشته باشد: