ساوانا (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

ساوانا به علفزارهای گرمسیری و نیمه‌گرمسیری ناحیه مداری عموماً با درختان و درختچه‌های پراکنده گفته می‌شود.

ساوانا همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: