ساکسون

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
  • ساکسون‌ها قبیله‌ای از مردمان قدیم ساکن آلمان بودند.
  • ساکسون نام یک گروه هوی متال انگلیسی است.
  • آنگلوساکسون نام یکی از قبایلی است که از اوایل سدهٔ ۵ میلادی در جنوب و خاور بریتانیای بزرگ سکونت داشتند.
  • ساکسونی یکی از شانزده ایالت آلمان است که در شرق این کشور واقع شده‌است.
  • ساکسونی سفلی یکی از شانزده ایالت آلمان است که در شمال غرب این کشور واقع شده‌است.