سایبورگ (به انگلیسی: Cyborg) کوتاه شدهٔ سایبرنتیک (به انگلیسی: Cybernetic) و ارگانیسم (به انگلیسی: Organism)، یک موجود با هر دو اجزای ارگانیک و مکانیکی است. این واژه در سال ۱۹۶۰ زمانیکه مانفرد کلاینز و ناتان اس. کِلِین آن را در یک مقاله در مورد مزایای استفاده از سیستم‌های خود تنظیم انسان و ماشین در فضای بیرونی استفاده کردند ابداع شد.

نیل هاربیسون یک فعال سایبورگ و بنیانگذار و رئیس بنیاد سایبورگ

شروع خلقت سایبورگ زمانی آغاز شد که تعامل انسان و رایانه (HCI) پدید آمد.

پیوندهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش