سایشی دندانی واکدار

سایشی دندانی واکدار یک صامت است که در گفتار برخی از زبانهای جهان به کار می‌رود. نماد این همخوان در الفبای آوانگاری بین‌المللی ⟨ð⟩ است. در انگلیسی این همخوان با «th» نشان داده می‌شود. [۱]

ð
شماره IPA131
کدبندی
محتوا (اعشاری)ð
یونیکد (شانزدهتایی)U+00F0
الفبای آواییD
کیرشنبامD
Sound

 
Voiced dental approximant
ð
ð̞

 

منابعویرایش

  1. Voiced dental fricative. (2016, February 17). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 11:30, February 21, 2016, fromhttps://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Voiced_dental_fricative&oldid=705497043