سایشی ملازی بی‌واک

سایشی ملازی بی‌واک یک صامت است که در گفتار برخی از زبان‌های جهان از جمله فارسی به کار می‌رود. نماد این همخوان در الفبای آوانگاری بین‌المللی ⟨χ⟩ است و در زبان فارسی با حرف "خ" نشان داده می شود. [۱]

χ
شماره IPA142
کدبندی
محتوا (اعشاری)χ
یونیکد (شانزدهتایی)U+03C7
الفبای آواییX
کیرشنبامX

 

منابع

  1. Voiceless uvular fricative. (2016, February 22). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 23:29, February 29, 2016, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Voiceless_uvular_fricative&oldid=706192331