باز کردن منو اصلی

سایشی نرمکامی واکدار

سایشی نرمکامی واکدار یک صامت است که در گفتار برخی از زبان‌های جهان به کار می‌رود. نماد این همخوان در الفبای آوانگاری بین‌المللی ⟨ɣ⟩ است.[۱]

ɣ
شماره IPA141
کدبندی
محتوا (اعشاری)ɣ
یونیکد (شانزدهتایی)U+0263
الفبای آواییG
کیرشنبامQ

 

منابعویرایش

  1. Voiced velar fricative. (2016, January 11). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 13:25, February 21, 2016, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Voiced_velar_fricative&oldid=699239127