سایشی نرم‌کامی بی‌واک

سایشی نرمکامی بی‌واک یک صامت است که در گفتار برخی از زبانهای جهان وجود دارد. نماد این همخوان در الفبای آوانگاری بین‌المللی ⟨x⟩ است. در زبان فارسی اولیه این همخوان وجود ندارد ولی امروزه با حرف «خ» نویسه‌گردانی می‌شود.[۱]

x
شماره IPA140
کدبندی
محتوا (اعشاری)x
یونیکد (شانزدهتایی)U+0078
الفبای آواییx
کیرشنبامx
Sound

 

در انگلیسی باستان و بعضی زبان‌های اروپایی امروزی مانند انگلیسی اسکاتلندی، از دونگاره gh برای نشان‌دادن این آوا استفاده می‌شود.

منابعویرایش

  1. Voiceless velar fricative. (2016, February 12). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 13:20, February 21, 2016, fromhttps://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Voiceless_velar_fricative&oldid=704562959