سایه‌نگاری

سایه‌نگاری[۱] روشی در عکسبرداری است که در آن نور چشمه نقطه‌ای را به موازات آزمونگاه بر شاره در حال حرکت و از آنجا بر روی فیلم می‌تابانند تا بر اساس شکست نور در شاره تغییرات چگالی آن به صورت ناحیه‌های سایه‌روشن مشاهده شود.

به عکسی که به روش سایه‌نگاری برداشته می‌شود سایه‌نگاشت[۲] گفته می‌شود.

منابع و پانویس‌هاویرایش

واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی ۶ (حرف ژ - س).

  1. Shadowgraphy.
  2. shadowgram

نگارخانهویرایش