سایه (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

سایه ناحیهٔ تاریک ناشی از واقع شدن جسمی ناشفاف بین چشمهٔ نور و صفحهٔ تصویر است.

سایه می‌تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد:

عنوان

فیلم‌ها