سبزه‌میدان

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

سبزه‌میدان نام چندین میدان قدیمی در شهرهای گوناگون ایران است.