سبک‌ساز (به انگلیسی: lighter) نوعی دوبه است که از آن برای تخلیهٔ بخشی از بار و سبک‌سازی کشتی‌های اقیانوس‌پیمایی که به دلیل ارتفاع آبخور در بندرگاه می‌مانند و نمی‌توانند پهلو بگیرند استفاده می‌شود. اقیانوس‌پیماها پس از سبک‌سازی[۱] آبخورشان کم شده و موفق به پهلوگیری می‌شوند.

دو سبک‌ساز که در کنار کشتی پهلو گرفته‌اند. جاوه، در حدود سال ۱۹۲۵.

به نوعی کشتی مجهز به جرثقیل دروازه‌ای که در آن سبک‌سازهای بارگیری‌شده را با بلند کردن یا شناورسازی، بارگیری و جابه‌جا می‌کنند، کشتی‌های سبک‌سازبَر[۲] می‌گویند.

منابع ویرایش

  1. lighterage
  2. lighter aboard ship, LASH ship