سبک متقابل (یا ژانر ترکیبی) یک گونه ادبی است که دو یا چند ژانر متفاوت را باهم دیگر ترکیب می کند. ژانرهای ترکیبی جدید نیست، بلکه یک عنصر دیرپایی در فرایند داستانی است: شاید معروف ترین نمونه ازدواج از بهشت و جهنم ویلیام بلیک با ترکیبی از شعر، نثر و نقاشی است.[۱] در ادبیات معاصر، سه گانه دیمیتریوس لیاکوس ، پوئنا دامنی ( زیتوتریتی: خروج، بامردم از پل، اولین مرده )، نثر تخیلی را با درام و شعر در روایت چند لایه که از طریق شخصیت های مختلف کار می کند، ترکیب می کند.

مثال ها ویرایش

*کمدی اکشن (اکشن و کمدی)

منابع ویرایش

  1. M. Singer/W. Walker, Bending Genre (2013) p. 21-2

خواندن بیشتر ویرایش

دیان پری فریدمن، کیمیاگری ژنرال (۱۹۹۷)