ستبردمان گوشت‌خوار

ستبردمان گوشت‌خوار سرده‌ای از دم‌پشمیان است که بیشتر به خاطر تنها گونه عضوش با نام شیطان تاسمانی شناخته می‌شود.

ستبردمان گوشت‌خوار
شیطان تاسمانی
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
فرورده: کیسه‌داران
راسته: ستبردم‌سانان
تیره: ستبردمان
سرده: Sarcophilus
کوویه، ۱۸۳۷

این سرده سه عضو شناخته شده دارد که S. laniarius و S. moornaensis تنها از روی سنگوارههایشان مربوط به دوره پلیستوسن شناخته شده‌اند. گونه S. laniarius بزرگتر از گونه معاصر، و تنها گونه باقی‌مانده از این سرده، با نام S. harrisii بود و وزنش به بیش از ۱۰ کیلوگرم می‌رسید. رابطه میان این جانوران ناشناخته مانده اما تعدادی از دانش‌مندان بر این گمانند که S. harrisii نمونه کوچک‌جثه‌تر S. laniarius است.

پانویس ویرایش

  • Groves, C. (2005). Wilson, D. E. ; Reeder, D. M. (ed.). Mammal Species of the World (به انگلیسی). Baltimore: Johns Hopkins University Press. p. ۲۳-۲۷.{{cite book}}: نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست ویراستاران (link)
  • Long, J.; Archer, M.; Flannery, T.; Hand, S. (2002). Prehistoric Mammals of Australia and New Guinea: One Hundred Million Years of Evolution (به انگلیسی). Baltimore: Johns Hopkins University Press. p. ۵۵.