به منظور سنجش سختی کانی‌ها ده کانی به عنوان مبنای سختی انتخاب شده‌است که از لحاظ سخت بودن هرکدام یک درجه کامل فرق دارند. زیرا بعضی کانی‌ها از هم دیگر نیم درجه یا به صورت کسری تفاوت دارند؛ و با خراشیدن یکی بر روی یکی دیگر از این ده کانی می‌توان سختی سایر کانی‌ها را با آن‌ها مقایسه کرد. این مقیاس به نام مقیاس موس معروف است.[۱] این مقیاس توسط کانی‌شناس آلمانی فردریک موس ابداع شد. در این مقیاس، نرم‌ترین کانی تالک یا طلق با درجه سختی ۱ و سخت‌ترین کانی الماس با درجه سختی ۱۰ می‌باشد. کانی‌ها در طبعیت به سه شکل ساخته شده‌اند: آذرین، رسوبی و دگرگونی. در جدول زیر ، سختی مطلق (Turner-Sclerometer) چند کانی بعنوان نمونه آورده شده‌ است:

شماره کانی

سختی

درجهٔ سختی تصویر
۱ تالک (Mg۳Si۴O۱۰(OH)۲) ۱ Talc block.jpg
۲ ژیپس (CaSO۴·۲H۲O) ۲ Gypse Arignac.jpg
۳ کلسیت (CaCO۳) ۹ Calcite-sample2.jpg
۴ فلوئوریت (CaF۲) ۲۱ Fluorite with Iron Pyrite.jpg
۵ آپاتیت (Ca۵(PO۴)۳(OH-,Cl-,F-) ۴۸ Apatite Canada.jpg
۶ فلداسپات ارتو کلاز (KAlSi۳O۸) ۷۲ OrthoclaseBresil.jpg
۷ کوارتز (SiO۲) ۱۰۰ Quartz Brésil.jpg
۸ توپاز (Al۲SiO۴(OH-,F-)۲) ۲۰۰ Topaz cut.jpg
۹ کروندم (Al۲O۳) ۴۰۰ Cut Ruby.jpg
۱۰ الماس (C) ۱۰ Rough diamond.jpg
  • به طور مثال عدد سختی موس برای چند فلز شناخته شده عبارت است از:

سدیم، پتاسیم= ۰٫۲ تا ۰٫۳، طلا، نقره، آلومینیوم، روی= ۲٫۵ تا ۳، فولاد= ۴، وانادیم= ۷ و کاربید تنگستن= ۹

  • سختی چینی بی لعاب (آزمایش گرد خاکه) در مقیاس موس حدود ۷ است.

منابعویرایش