سد رودخانه‌ای

سد رودخانه‌ای یا آب بند یا بند یا سد رودی ساختمان بزرگی که از یک سمت رودخانه، به سمت دیگر نصب می‌شود به منظور ذخیره آب، معمولاً جهت آبیاری. اگر نیروی هیدروالکتریک نیز تولید شود، ساختمان مربوط عموماً سد نامیده می‌شود.

نمونهٔ یک بند بر روی رودخانه

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش