سرت (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

سرت شهری در لیبی است.

سرت همچنین می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: