سرخرگ‌های قولون خاصره

سرخرگ‌های قولون خاصره یا سرخرگ‌های شترگلویی یا شریان‌های سیگموئید (انگلیسی: Sigmoid arteries) از ۲ تا ۴ شاخه تشکیل شده‌اند که با نزول به طرف چپ در مزوکولون سیگموئید، خون‌رسانی بخش پایینی کولون نزولی و سیگموئید را به عهده دارند. این سرخرگ‌ها در بالا با شاخه‌های سرخرگ قولونی چپ و در پایین با شاخه‌های سرخرگ راست‌روده‌ای بالایی بازپیوسته می‌شود.

سرخرگ‌های سیگموئید
Gray538.png
Gray537.png
سرخرگ روده‌بندی پایینی و شاخه‌های آن (سرخرگ سیگموئید در پایین و راست نشان داده شده است.)
جزئیات
شناسه‌ها
لاتینArteriae sigmoideae
TA98A12.2.12.072
TA24295
FMA14830

منابع