سرخرگ زیرکتفی

سرخرگ زیرکِتفی یا شریان ساب‌اسکاپولار (انگلیسی: Subscapular artery) بزرگ‌ترین شاخه سرخرگ زیربغلی (شریان آگزیلاری) است که از سطح خلفی بخش سوم آن منشأ می‌گیرد. خاستگاه آن در مرز پایینی ماهیچه زیرکتفی است و این ماهیچه را تا گوشه زیرین کتف دنبال می‌کند.

سرخرگ زیرکتفی
Axillary branches.PNG
Axillary artery and its branches, including subscapular artery - anterior view of right upper limb and thorax.
Gray521.png
The scapular and circumflex arteries.
جزئیات
سرچشمه ازسرخرگ زیربغلی
شاخه‌هاcircumflex scapular artery, thoracodorsal artery
تأمین‌کنندهماهیچه پشتی بزرگ
شناسه‌ها
لاتینarteria subscapularis
TA98A12.2.09.013
TA24627
FMA22677

بیشترین خون‌رسانی سرخرگ زیرکتفی به نواحی خلفی دیواره زیربغلی و ناحیه کتفی (اسکاپولار) خلفی است.

کالبدشناسیویرایش

سرخرگ زیرکتفی بزرگترین و درشت‌ترین شاخه شریان اگزیلاری است. شریان ساب‌اسکاپولار از سطح خلفی قسمت سوم شریان اگزیلاری در مجاورت کنار تحتانی عضله ساب اسکاپولاریس منشأ می‌گیرد، سپس به طرف زاویه تحتانی اسکاپولا رفته و در عضلات مجاور پایان می‌پذیرد. شریان ساب‌اسکاپولار در نهایت به دو شاخه انتهایی شریان سیرکومفلکس اسکاپولار و شریان توراکودورسال تقسیم می‌شود.

سرخرگ زیرکتفی بیشترین خون‌رسانی به خلف اگزیلا را انجام داده و در خون رسانی به ناحیه اسکاپولار خلفی شرکت می‌کند.

مسیرویرایش

۱. شریان سیر کومفلکس اسکاپولار تقریباً در چهار سانتی‌متری مبداش ازان جدا می‌شود پس از آن که کنار خارجی اسکاپولا را دور زد از فضای سه گوش عبور می‌کند و در خلف این شریان بری ورود به حفره سوپرااسپیناتوس، عضله ترس مینور را سوراخ کرده و یا از زیر آن می‌گذرد. شریان سیرکومفلکس اسکاپولار با شریان سوپرااسکاپولار و شاخه عمقی شریان عرضی گردن (شریان اسکاپولار خلفی) برای تشکیل یک شبکه اناستوموتیک عروقی در اطرف کتف به هم می‌پیوندند.

شریان سیر کومفلکس اسکاپولار خود به دو شاخه تقسیم می‌شود:

شاخه اینفرااسکاپولار که به داخل حفره ساب اسکاپولار نزدیک ساب اسکاپولاریس رفته و با شریان عرضی اسکاپولا و شاخه نزولی عرضی گردن اناستوموز می‌شود.
شاخه دوم در طول کنارهٔ اگزیلاری اسکاپولا امتداد یافته و بین ترس ماژور و مینور و در سطح پشتی زاویه تحتانی با شاخه نزولی عرضی گردن (دورسال اسکاپولار) اناستوموز می‌شود.

شاخه‌های ریز قسمت پشت دلتوئید و سر دراز تری سپس را تغذیه کرده و با شاخه صعودی پروفوندا براکئیی اناستوموز می‌شود.

۲. شریان توراکو دورسال تقریباً کنارهٔ خارجی استخوان کتف را تا گوشهٔ تحتانی ان طی می‌کند. این شریان در خون رسانی به دیواره‌های خلفی و داخلی اگزیلا شرکت می‌کند.

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش