سرخ‌پوست (ابهام‌زدایی)

سرخ‌پوست به بومیان قاره آمریکا گفته می‌شود و می‌تواند به موارد زیر نیز اشاره کند: