سردار اسعد

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

سردار اسعد بختیاری می‌تواند اشاره به اشخاص زیر باشد:

  • سردار اسعد اول یا اسفندیار خان بختیاری، از رجال دوره قاجار
  • علیقلی‌خان سردار اسعد معروف به سردار اسعد بختیاری، از رجال سیاسی دوره قاجار و از رؤسای ایل بختیاری
  • سردار اسعد سوم، یا جعفرقلی‌خان بختیاری معروف به سردار بهادر، نظامی و سیاستمدار ایرانی و از رجال اواخر دوره قاجار و پهلوی اول