سردوشی

یک نوع درجه نظامی

سردوشی به معنی پارچه‌ای باریک است که نظامیان بر دوش جامهٔ نظامی می‌دوزند و درجهٔ نظامی را بر روی آن نصب می‌کنند.[۱] این عبارت به معنای خود درجهٔ نظامی نیز به کار می‌رود.

سردوشی های مورد استفاده در ایرانویرایش

منابعویرایش

  1. لغت‌نامهٔ دهخدا، مدخل سردوشی