سرعت شعاعی (به انگلیسی: Radial velocity) به نرخ تغییر فاصلهٔ یک جسم از ناظر گفته می‌شود. هر چه سرعت شعاعی قدر مطلق بیشتری داشته باشد، اثر دوپلر نیز شدید تر خواهد بود.

منابع ویرایش